Presidència:          Maria Lledó Barreda i Casanova.

Vicepresident:       Xavier Sánchez Torres.

Secretària:             Vanessa Martín Nicolás.

Tresorer:               Lluís Ortega Medina.

Vocal:                    Andrea López López.

Vocal:                    Andreu Burguera Vera.