L’objectiu principal que ens hem marcat com a comissió d’educació és el de fer de pont entre les diferents comissions del Centre d’estudis i la població de la ciutat mitjançant les entitats per facilitar la comunicació i l’accés en una direcció i l’altra.
Pretenem recopilar la informació del coneixement generat des del Centre d’Estudis (especialment el que té els continguts més pròxims al comú de la ciutadania) i també del creat des d’altres entorns de Sant Boi.
Volem adaptar-lo i processar-lo per crear materials adreçats a l’àmbit educatiu formal i no formal i així contribuir al fet que les persones que hi vivim tinguem una consciència més nítida de la identitat de la ciutat.